ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีมาเซฟเทค

เราป็นผู้ผลิตที่มีความชานาญและเชี่ยวชาญ ในการออกแบบผลิตและจำหน่ายถังเก็บน้ำถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังเก็บสารเคมีและผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสทุกชนิด

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี เราได้รับการยอมรับในเรื่องผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เนื่องจากกระบวนการค้นคว้าวิจัยพัฒนาการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตรวมถึงการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกชนิดให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาสอื่นๆ หลายชนิด เช่น ถังน้ำทรงแก้วถังแอปเปิ้ล ถังดักไขมัน ท่อไฟเบอร์กลาส หน้าจาน เรือไฟเบอร์กลาส ทุกชนิด เช่น
เรือถีบ เรือพายและเรือติดเครื่องรวมถึงงานสั่งทำอื่นๆ (OEM) รับเคลือบบ่อ ซ่อมปรับปรุง ถังงานไฟเบอร์กลาส ทุกชนิด

สินค้าของเรา

ถังเก็บน้ำบนดิน

ถังเก็บน้ำใต้ดิน

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำบนดิน(ลายแกรนิต)

ถังบำบัดน้ำบนดิน(ลายแกรนิต)

ถังบำบัดน้ำบนดิน(ลายแกรนิต)

ถังบำบัดน้ำบนดิน(ลายแกรนิต)

ถังบำบัดน้ำบนดิน(ลายแกรนิต)

เรือหัวแหลม

ถังดักไขมันสำเร็จรูป

สุขาเคลื่อนที่

งานจราจร

งานจราจร

งานจราจร

งานจราจร

งานจราจร

ถังขยะสำเร็จรูป

ลูกลอยสำหรับถังน้ำ

ปั้มน้ำ HITACHI

งานจราจร

ถังขยะสำเร็จรูป

ลูกลอยสำหรับถังน้ำ

ปั้มน้ำ HITACHI